language
 

销售热线:

0571-88867734
            

工件外观检测系统

工件外观检测系统

系统简介

 工件外观检测系统,通过高速CCD相机采集数据,由系统软件对其图像进行处理,将处理的结果进行分析,提取出有缺陷的图像并实现自动剔除,同时以多种方式反馈给用户,实时了解检测样品的状况,以便控制工件外观质量。

 

工件缺陷类型举例

                                                                显示屏缺陷